Académie Desprez - Hem

Kontakt

en français in English

Groupe de Soutien

Groupe de Recherche

Denna hemsida speglar Académie Desprez verksamhet och dess fortlöpande utveckling
 

Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm

Drottningholms Slottsteater, Foyer Desprez - foto © Académie Desprez

Välkommen till Académie Desprez' hemsida
Översikt på svenska

Information:
en français
Page d'accueil en français, in EnglishHome page in English

Senast uppdaterad: 01/06/2015

Académie Desprez grundades 1999, med målsättningen att främja och sprida kännedom om Drottningholms Slottsteater och dess samlingar. Utgående från teatertraditionen på Drottningholm och föreställningspraxis där vill ACADÉMIE DESPREZ arbeta för en nyskapande scenkonst, genom forskning och konstnärligt rekonstruktionsarbete.

Mer om Académie Desprez

Drottningholms Slottsteater är världsunik, ett mästerverk inom svensk arkitektur som har bevarats orört sedan 1700-talet. Teatern, slottet och de omgivande trädgårdarna har av UNESCO:s World Heritage Committee klassats som världsarv, dvs av största internationell betydelse.  Drottningholms Slottsteater ger oss en inblick i äldre epokers kultur och teknik, vilka vi annars bara skulle kunna uppleva genom böcker och bilder. Teatern producerar nu åter föreställningar, vilket både gör den till ett levande minnesmärke och kastar nytt ljus över upplysningstiden.

Mer om Drottningholms Slottsteater

Académie Desprez har tagit sitt namn efter Louis-Jean Desprez, fransk arkitekt och målare på 1700-talet som hämtades till Stockholm av kung Gustav III. Förutom ett flertal byggnader i Sverige har Desprez ritat teaterns foajé, den s k Déjeunersalongen på Drottningholms Slottsteater samt skapat många dekorer och kostymer för scenen. Genom att utgå från hans rika verk vill Académie Desprez skapa en plats för möten och kommunikation mellan konstnärer och intresserade stödpersoner, mellan historiker och praktiskt verksamma, från både Frankrike och Sverige.

Mer om Louis-Jean Desprez: en françaisMer om Desprez - en français och in EnglishMer om Desprez - in English

Académie Desprez program är baserade på upplysningstidens estetik och dess levande uttryck i nutiden. Forskningsprogrammen utgår från Drottningholm, Gustav III och Desprez. Programmen för musikstudier syftar till att upprätta nya förbindelser mellan teori och praktik på det musikaliska området. Parallellt med forskningen skapar experimentell verksamhet möjligheter att pröva de kreativa processerna. Förståelsen av 1700-talets konstformer väcks och vidgas genom konkret konstnärligt rekonstruktionsarbete.

Mer om Forskningsprogram

Konstnärer, hantverkare och tekniker på Drottningholms Slottsteater återupptäcker i sitt dagliga arbete sina föregångares insatser; medlemmarna av Académie Desprez – forskare, konstnärer och intresserade stödpersoner – bidrar genom sin verksamhet till att aktualisera och skänka liv åt det oskattbara arv som Slottsteatern utgör.

Mer om Praktik: en françaisPraktik - en français och in EnglishPraktik - in English

Gilbert Blin,
Fondateur de l'Académie Desprez

 

Ledning:

     
Rémy-Michel Trotier Meriem Bahri Elisabeth Trubert
Président Secrétaire Trésorier
     

 

Haut

Practice

Giacomo Badoaro
Claudio Monteverdi
Il Ritorno d’Ulisse in Patria

 
Stage director and sets designer
Gilbert Blin

Boston Early Music Festival 2015

Boston University Theatre
Boston (MA), États-Unis
7-12 June 2015

More information on
B.E.M.F's website