Académie Desprez - Hem

Kontakt

en français in English

Groupe de Soutien

Groupe de Recherche

Denna hemsida speglar Académie Desprez verksamhet och dess fortlöpande utveckling
 

Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm

Det estetiska programmet Mer ...Estetiska programmet - en françaisForskningsprogram - in English
Det estetiska programmet 08/2003

Målsättningen med detta program (Programme d'Esthétique) är att visa hur insikter i1700-talets tankeliv dels kan skapa bättre förståelse av verken i deras sammanhang, dels ger möjlighet att hämta kunskap ur dem i syfte att ompröva nutida praxis inom scenkonsten.

 

Mer om det estetiska programmet ...

 

Upp