Rémy-Michel Trotier, musikforskare
 académie Desprez President

 Contact Send a message to Rémy-Michel Trotier En français Rémy-Michel Trotier - en français In English Rémy-Michel Trotier - in English  På Svenska  Rémy-Michel Trotier - på Svenska Print Printable version 03/2009

Rémy-Michel Trotier - Photo Jean Lec © Academie Desprez


Rémy-Michel Trotier, ingenjör och musikforskare, är född 1970. 1993 avlade han examen vid École Centrale des Arts et Manufactures de Paris (Konstfackhögskolan) med inriktning på stadsplanering. Från 1995 arbetade han med konstruktion och administration av informationssystem för Bureau d’Information et de Prévision Économique (Byrån för ekonomisk information och planering). Parallellt med detta studerade han musik, med sång- och kompositionsexperiment som specialområde. Sedan 2000 bedriver han han inom ramen för Académie Desprez, Association Française pour le Rayonnement du Théâtre du Château de Drottningholm et du Musée Suédois du Théâtre, forskning rörande musikdramatisk repertoar och uppförandepraxis under 1600- och 1700-talen. 2006 avlade han masterexamen i musikvetenskap vid Sorbonneuniversitetet med en avhandling kring operan Samson av Voltaire och Rameau. Hans forskning är specialinriktad på Rameau.

Utifrån en svit franska melodier har Rémy-Michel Trotier komponerat flera verk som i instrumentations- och stilhänseende bygger på barockens musik. 1993 tonsatte han Eine Stunde Rande des Tages av Rilke för counter-tenor, klarinett, viola da gamba och orgel, kantat uppförd i Chapelle Saint-Louis vid La Salpetrière i Paris. 1995 utarbetade han vokalkadenser för Alcina av Händel vid Operastudion i Stockholm. 1998 skapade han för Kleveträdgårdarna i Tyskland musik baserad på Ovidius Metamorfoser. 1999 komponerade han vid seminariet för elektronisk musik under ledning av Michael Jarrell och Jacopo Baboni Schilingi i Szombathely (Ungern) Des Mirages, ett stycke för piano och elektronik. Under senare år har han studerat harmonilära och komposition för Stéphane Delplace i Paris.

1999 var Rémy-Michel Trotier en av grundarna av Académie Desprez, där han är ansvarig för musikforskningsprogrammet. På Drottningholmsteatern har han specialstuderat vind- och åskmaskinerierna, vars ljudbilder han dokumenterade i oktober 2000. I oktober 2001 var han på Estates Theatre i Prag musikalisk assistent till Gilbert Blin vid en nyproduktion av Orlando furioso av Vivaldi. För denna produktion skapade han en autentisk ljudbild med användande av akustiska element från Drottningholms slottsteater. 2003 komponerade han ett elektroniskt stycke där han integrerade akustiska element tagna från glasharmonikaspelaren Thomas Bloch: La Machine des Orages, (Åsk- och vindmaskinen), ett verk som också sändes av Sveriges Radio.

Inom Académie Desprez har Rémy-Michel Trotier under ledning av Gilbert Blin utvecklat flera forskningsprogram kring 1600- och 1700-talens musikdramatiska repertoar. 2001 var han vid Boston Early Music Festivals produktion av Thesée av Lully ansvarig för den franska språkinstuderingen i samarbete med musikerna Paul O’Dette och Stephen Stubbs, med huvudansvar för librettoeditioner och diktion. Kort därefter utarbetade Rémy-Michel Trotier vid universitetet i Leiden en rekonstruktion av deklamationskonsten i Voltaires tragedier, inom ramen för symposiet The Leiden Theatre Perspective kring skådespelarkonsten på 1700-talet. Sedan 2004 ansvarar Rémy-Michel Trotier för librettokollektionen livrets de l’Académie Desprez, inriktad på faksimilutgivning av originaleditioner av libretton, försedda med sammanfattande förord som sätter in verken i deras kontext. I denna kollektion har han själv presenterat Samson av Voltaire och Rameau, där han framlagt en ny kronologi för verkets tillkomst.

2002 och 2003 inriktade han sin forskning på scenografi och perspektiv under 1700-talet. Vid Sveriges Teatermuseum gjorde han en första inventering av bildmaterial associerat med de italienska scenograferna Bibiena. Detta arbete gav honom möjlighet att bestämma stilreferenserna för det sceniska konceptet för Rosmira fedele av Vivaldi, uppförd 2003 på Opéra de Nice under regi av Gilbert Blin. Vid produktionen av Don Giovanni av Mozart på Estates Theatre i Prag 2006 var Rémy-Michel Trotier konsult vid återskapandet av originaldekorerna; en funktion som han även hade vid uppförandet på Opéra de Nice av Teseo av Händel 2007 och Il Tigrane av Scarlatti 2012.

Inom Académie Desprez leder Rémy-Michel Trotier ett långsiktigt projekt rörande relationen mellan källmaterial och dess användning inom samtida kritik. 2004 skapade han för Académie Desprez forskningsgrupp en Base bibliographique partagée, (Gemensam biblioteksbas), en innovativ metod för hantering av bibliografiska referenser via Internet. Nyligen har han också vid I.R.P.M.F. (Institut de recherche sur le patrimoine musical en France; Forskningsinstitutet för fransk musikhistoria) arbetat vid det av Anne Piéjus ledda projektet med datadokumentering av tidskriften Mercure galant  för perioden 1683-1701. han är för närvarande sysselsatt med att utveckla ett dataprogram, Paroles & Musique (Ord och musik), som ger möjlighet att kommenterat och dokumenterat jämföra operalibretton och -partitur från 1700-talet.

I dag studerar Rémy-Michel Trotier, med bas i sin utbildning som musikforsrkare vid Sorbonneuniversitetet och under handledning av professor Raphaëlle Legrand, Jean-Philippe Rameaus musikdramatiska arbeten.

 

 Contact Send a message to Rémy-Michel Trotier En français Rémy-Michel Trotier - en français In English Rémy-Michel Trotier - in English Print Printable version